top of page

Miras Hukuku

Büromuz, miras hukuku alanında uzman kadrosuyla müvekkillerine süreçlerin izlenmesinde hukuki destek sunmaktadır. Bu alanda ekibimizin genel olarak vermiş olduğu hizmetler aşağıda sıralanmıştır.
 

• Mirasçılık belgesi ve intikal işlemleri, 

• Miras kalan malvarlığının tespiti, 

• Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarruflardan doğan hukuki ihtlafların çözüme kavuşturulmasında,

• Mirastan mal kaçırma, 

• Paylı mülkiyete geçiş, 

• Ortaklığın giderilmesi, 

• Saklı pay ihlalinden kaynaklı tenkis davaları,

• Miras hukukundan kaynaklanan diğer uyuşmazlıklarda hukuki destek vermekteyiz.

bottom of page