top of page

İcra ve İflas Hukuku

Gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarını sulh yoluyla tahsil edememeleri neticesinde devletin organlarına başvurmak ihtiyacı duymaları sebebiyle, alacakların devlet eliyle alınmasına dayanan İcra İflas Hukuku, başta para alacaklarının tahsiliyle beraber birçok edimin ifasının sağlanmasında rol oynamaktadır. Büromuz, banka vekilliği yapmakta olup, bu nedenle iş yükünün büyük bir kısmını İcra İflas Hukuku uygulamaları oluşturmaktadır. İcra ve İflas Hukuku kapsamında sunduğumuz bazı hizmetler aşağıda sıralanmıştır.
 

• Para alacaklarının icra takibi yoluyla tahsili, 

• Taşınmazların tahliye ve teslimi,

• Taşınırların teslimi,

• Bir işin yapılması veya yapılmaması konusunda icraya başvurulması,

• Konkordato anlaşmalarının yapılması ve Ticaret Mahkemeleri nezdinde tüm konkordato/yeniden yapılandırma süreçlerinin yürütülmesi

• İcra ve iflas hukukuyla ilgili diğer konularda genel anlamda hukuki yardım sağlamaktayız.

bottom of page