top of page

Ceza Hukuku

Büromuz, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer kamu davalarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti ile dava takibi konularında destek vermektedir. Ceza Hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler genel olarak aşağıda sayılmıştır.

• Ceza hukuku alanında deneyimli avukatlarımızla müvekkillerimizi mahkeme ve savcılık makamlarında temsil etmek, 

• Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat hakkında bilgilendirmede bulunmak, 

• Şikayet, savunma vb. her tür usuli işleme dair dilekçeleri hazırlamak, 

• Kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında müvekkilerimin yanında hazır bulunmak, 

• Savcılık veya mahkeme tarafından verilen kararlara yönelik kanun yoluna başvurmak, 

• Müvekkillerimizin menfaatini korumak adına her tür uzlaşma görüşmelerini yürütmek ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmak hizmetlerimiz arasındadır.

bottom of page