top of page

Ticaret Hukuku ve
Şirketler Hukuku

Büromuz, müvekkilerine ticaret hayatında karşılaşabilecekleri her tür uyuşmazlıkta ve tüm merciiler nezdinde hukuki hizmet sunmaktadır. Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında sunmuş olduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

• Şirket genel kurul toplantılarının yapılmasında ve takibinde, 

• Yönetim kurulu karar metinlerinin hazırlanmasında, 

• Ticari temsilci/vekil atama işlemlerinde, 

• Sermaye artırımları ve azaltımasında, 

• Haksız rekabetin önlenmesinde, 

• İrtibat bürolarının kurulmasında,

• Şirket kuruluş işlemlerinde, 

• Şirket birleşmeleri ve devralmalarında, 

• Kambiyo senetleri ile ilgili konularda  hukuki destek sağlamaktayız.

bottom of page