top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kurumsal şirketlere iş ve sosyal güvenlik hukukuyla ilgili hızlı, pratik ve ani ihtiyaçlara cevap veren hukuki hizmetler sunmaktayız. Bu kapsamda yerli ve yabancı şirketlerin insan kaynakları birimleriyle koordinasyon sağlayarak ilgili süreçleri yönetmelerinde gerekli desteği vermekteyiz. En güncel mevzuat ve yargı kararlarını takip ederek müvekkillerimizi iş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamaları konusuda bilgilendirmek ve gerektiğinde yönlendirmekteyiz.  

İş Hukuku alanındaki hizmetlerimiz hususi olarak aşağıda belirtilmiştir:
 

• İş sözleşmeleri ve işyeri yönetmeliklerini/politikalarını düzenlemek ve tadil etmek.

• İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemeleri/uygulamaları, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri, İş Kanunundan doğan tüm uyuşmazlıklar ve İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analizi yapmak ve görüş bildirmek.

• İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak ve iş sözleşmelerinin feshine yönelik risk değerlendirmesinde bulunmak.

• İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.

• Şirketlerin insan kaynakları departmanlarına sosyal güvenlik hukuku ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları hakkında destek vermek.

• Zorunlu veya ihtiyari arabuluculuk prosedürlerinde müvekkillerimizi temsil etmek

bottom of page